Cennik tłumaczenia ustnego

Tłumaczenia ustne

  • Pierwsze 2 godziny
  • Każda następna godzina
Zwyczajne

  • 250zł
  • 110zł
Przysięgłe

  • 400zł
  • 170zł
Każda rozpoczęta godzina rozliczana jest jako pełna godzina.
Godziną rozpoczęcia tłumaczenia jest godzina, na którą wezwany został tłumacz.