Szkolenia dla prawników

Pisanie umów, negocjacje, czy też e-mailowy kontakt z Klientem anglojęzycznym to niemalże codzienna rzeczywistość prawników. Poziom umiejętności językowych oraz znajomość zawiłości prawniczego języka angielskiego wpływa na ocenę prawnika przez Klienta. Dlatego też odpowiednie szkolenia są niezbędne, aby kontakt z Klientem anglojęzycznym był efektywny i świadczył o profesjonalizmie pracowników. Oferujemy intensywne kursy z legal English oraz kursy standardowe odbywające się o stałych godzinach przez cały rok. Nasza kadra to wykwalifikowani lektorzy z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu i doskonałą znajomością języka prawniczego. Zmotywujemy, wyjaśnimy zawiłości i wspomożemy zapamiętanie przyswojonego materiału w sposób, który umożliwi swobodną komunikację w zakresie tematyki prawniczej.

Szkolenia dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych

Informacje o kursie
Czas trwania: 32h lekcyjne
Liczba spotkań: 4 zjazdy w 4 kolejne soboty 
1. Sobota 2. Sobota 3. Sobota 4. Sobota
9.00-10.30
 • Czym jest egzamin na tłumacza przysięgłego – informacje praktyczne. Już na wstępie zdobądź 20 punktów!
 • Radca prawny – wykład o postępowaniu sądowym
 • Słownictwo dot. postępowania sądowego - prezentacja
 • Rozwód i separacja w systemie polskim – analiza i warsztaty przekładowe
 • Sprawdzenie wiadomości, omówienie pracy domowej
 • Radca prawny – wykład Prawo własności i inne prawa rzeczowe; różnice w systemach USA i UK
 • Słownictwo dot. własności i innych praw rzeczowych – prezentacja
 • Problemy przekładowe – najem, dzierżawa etc.
 • Służebności – warsztaty przekładowe
 • Sprawdzenie wiadomości, omówienie pracy domowej
 • Radca prawny – wprowadzenie do prawa karnego
 • Prawo karne, słownictwo – analiza i prezentacja
 • Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, warsztaty przekładowe
 • Pouczenie pokrzywdzonego i inne
 • Sprawdzenie wiadomości, omówienie pracy domowej
 • Ekonomista – wykład – gospodarka i finanse
 • Finanse i bankowość – słownictwo – analiza i prezentacja
 • Warsztaty przekładowe tekstów o tematyce finansowo-bankowej
10.30-10.45 Przerwa kawowa Przerwa kawowa Przerwa kawowa Przerwa kawowa
10.45-13.00
 • Rozwód w systemie anglosaskim – różnice i pułapki, warsztaty przekładowe
 • Nazewnictwo sądów w systemie anglosaskim i w systemie polskim
 • Przysposobienie – analiza słownictwa i różnic proceduralnych – warsztaty przekładowe
 • Części stałe umów; analiza specyfiki anglosaskich umów i ich języka, prezentacja
 • Akt notarialny, warsztaty przekładowe
 • Pełnomocnictwo, warsztaty przekładowe
 • Warsztaty przekładowe – wyrok w sprawie karnej
 • Zeznanie świadka – problemy przekładu i warsztaty
 • Środki karne i zapobiegawcze, analiza słownikowa i warsztaty
 • Pozew w postępowaniu cywilnym – różnice w systemach anglosaskim i polskim, problemy przekładowe
 • Wezwanie do stawiennictwa w sądzie – warsztaty przekładowe
13.00-13.45 Przerwa obiadowa Przerwa obiadowa Przerwa obiadowa Przerwa obiadowa
13.45-16.00
 • Spadki – słownictwo – prezentacja
 • Testamenty – warsztaty przekładowe
 • Legalese – wyrażenia archaiczne oraz łacina w prawniczym angielskim
 • Podsumowanie
 • Teksty do przetłumaczenia – praca domowa
 • Adwokat – spółki rodzaje i różnice, wykład
 • Spółki w systemie anglosaskim, analiza
 • Spółki, słownictwo, prezentacja
 • Warsztaty przekładowe, articles of association
 • Podsumowanie
 • Teksty do przetłumaczenia – praca domowa
 • Elementy języka medycznego w protokołach prokuratury – warsztaty
 • Podsumowanie
 • Teksty do przetłumaczenia – praca domowa
 • Tłumaczenia ustne – sztuka notacji – teoria i praktyka
 • Tłumaczenia ustne – pamięć w tłumaczeniu konsekutywnym – ćwiczenia
 • O czym pamiętać na egzaminie
 • Legalese – false friends oraz confusables
 • Jak wykorzystać stres na swoją korzyść – informacje bardzo praktyczne

Co oferujemy

 • Zajęcia z wykwalifikowaną kadrą:
  • Radca prawny, absolwent British Law Centre oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim
  • Adwokat
  • Ekonomista
  • Tłumacz przysięgły
  • Tłumacz z wieloletnią praktyką
 • Materiały szkoleniowe
 • Glosariusze tematyczne
 • Glosariusz przydatny na egzamin
 • Wydruki prezentacji
 • Indywidualne sprawdzenie i omówienie prac domowych
 • Praca warsztatowa na tekstach egzaminacyjnych i autentycznych tekstach źródłowych
 • Certyfikaty uczestnictwa
 • Małą grupę
 • Przyjazną atmosferę