Polityka prywatności


Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz spełnia obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: rozporządzenie RODO).

Administratorem danych osobowych jest:

LEXTRA Studio Językowe Anna Sołowiej,ul.Okopowa 47b/25 01-059 Warszawa , NIP 633-204-22-33, REGON 146331637 (dalej jako: Administrator). Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zleconej usługi tłumaczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i pkt b) Rozporzadzenia RODO. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług przez Administratora.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania umowy zlecenia usługi tłumaczenia, a także po jej zakończeniu (maksymalnie przez okres 5 lat od czasu zakończenia współpracy) w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy zlecenia usługi tłumaczenia;
- wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
- statystycznych i archiwizacyjnych.

Wszystkie dane zbierane przez Administratora są chronione przed ujawnieniem lub udostępnieniem za pomocą wdrożonych procedur i środków technicznych w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora;
- przenoszenia danych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Przesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Pani/Pan danych osobowych należy kierować na adres e-mail: tlumaczenia@lextra.com.pl.

Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronie internetowej Administratora, tzw. „cookies”

Podczas wizyty na stronie internetowej Administratora system automatycznie może pobierać „Cookie” (ciasteczka) - niewielki plik tekstowy zachowany na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym i pobierany stamtąd przy każdej kolejnej wizycie online wykorzystuje pliki „cookie”, by ułatwić i uprzyjemnić wizyty na stronie. Pliki te nie są używane do przechowywania danych osobowych i nie są ujawniane innym podmiotom.
Zablokowanie plików „cookie”, może spowodować, iż niektóre funkcje strony internetowej mogą być niedostępne.

Zmiany w Polityce prywatności

Administrator zastrzega  sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony internetowej lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.